Praktische informatie

Wanneer: in onderling overleg.
Waar: Raadhuisstraat 168, 5981 BJ Panningen of bij u thuis.

Hoe: persoonlijk, telefonisch of via de email.

Kennismakingsgesprek

Als je contact met me hebt opgenomen plannen we een kennismakingsgesprek (30 min. gratis). Tijdens het kennismakingsgesprek vertel ik over mijn werkwijze, de algemene voorwaarden en kun je mij vertellen wat je hulpvraag is. Er is alle ruimte om je vragen te stellen en we bespreken wat jouw verwachtingen zijn. Als je na de kennismaking besluit met mij in zee te gaan, volgt het eerste coachings-/ counselingsgesprek. 

Begeleidingsproces

De begeleiding duurt gemiddeld 4 tot 8 gesprekken. Elk begeleidingsproces is uniek, dus ook de tijd die nodig is, de begeleiding en de stappen daarin. Het is jouw proces wat ik begeleid en waarin ik met verschillende methodieken handvaten kan geven om naar je doelen te komen.  

Bereikbaarheid

Je kunt bij mij zowel overdag als ‘s avonds terecht van 09.00 uur tot 21.00 uur. Aangezien ik tijdens de therapie mijn telefoon op stil heb staan, is het goed om de voicemail in te spreken, waarna ik je zo spoedig mogelijk terug zal bellen.

Annuleringsvoorwaarden

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 24 uur van de afgesproken tijd wordt er € 75,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.

Privacy en kwaliteitsvormen

Ik werk conform de vereisten zoals gesteld bij de boven genoemde beroepsvereniging. Op www.de-nfg.nl vind je de beroepscode en ethische waarde. De AVG wetgeving is leidend in mijn privacy policy.

Klachten en geschillen
Indien je het niet mee eens bent of je hebt een klacht,  dan sta ik uiteraard open voor een gesprek. Altijd! Mocht het zo zijn dat je toch een klacht wilt indienen dan kan het via de NFG beroepsvereniging.

Kosten en vergoedingen

Counseling kan vergoed worden vanuit de vanuit de aanvullende verzekering als alternatieve of complementaire geneeswijze. Zie hier voor het overzicht.De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de zorgverzekeraar en komt niet ten laste van je eigen bijdrage. Je dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

Counseling en coaching kan mogelijk vergoed worden via je werkgever. Veel werkgevers vergoeden kosten van counseling en coaching vanuit een re-integratietraject of vanuit een opleiding- of loopbaanbudget.

Elke maand ontvangt je een factuur van de plaatsgevonden gesprekken. In principe gaat de factuur naar het aangegeven e-mailadres. Op verzoek kan dit echter ook via de post. De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. Sessie vanaf € 75,- per uur.

counselingandcoaching.nl